Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  07 Mar 2011
Waar gaat uw belastinggeld in Leuven naartoe?

In deze tijden van toenemende levensduurte, heeft U zich ongetwijfeld al wel eens afgevraagd waar al uw belastinggeld naartoe gaat. Op basis van de definitieve cijfers voor het jaar 2009 is uw belastinggeld als volgt gebruikt voor het beleid van het Leuvens stadsbestuur. Onderstaande beperkte lijst geeft u meteen een overzicht van de voornaamste kosten per inwoner. Op 1/1/2009 telde Leuven 94.347 inwoners.

Vlaams Belang heeft altijd gezegd dat het Leuvens stadsbestuur een grote geldhonger heeft die jaar na jaar blijft stijgen. De vraag is: wat krijgt u terug voor uw belastinggeld? Is de dienstverlening van de stad diegene die u verwacht? Beheert het SP.a-CD&V college uw belastinggeld als een goede huisvader? Of wordt uw belastinggeld uitgegeven aan al te dure en sjieke projecten?

Verdeling Euro per inwoner
Algemeen bestuur 263
Politie 191
Brandweer 112
Stedelijk Onderwijs 98
Cultuur 256
Sociale hulp, waarvan 219
Werkingstoelage OCMW 142
Stadsreiniging - vuilnisophaling 156
Personeelsuitgaven 632
Schulduitgaven 248
Retributies (parkeergeld, afvalzakken) 228
Belastingen, waarvan 758
Aandeel in de Pers Belast 387
Aandeel Onroer. Voorheffing 369
Leninglast Lange Termijn per inwoner 1.594
Vlaams geld in Vlaamse handen