Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  04 Nov 2011
Neen aan het mega-winkelcentrum Uplace in Machelen!

Het Vlaams Belang hecht veel belang aan de lokale handel en nijverheid omdat de Leuvense middenstand en de KMO’s het hart vormen van de Leuvense economie. Door hun inbedding in het sociale weefsel zorgen zij mee voor een lokale bedrijvigheid op mensenmaat. De middenstand zorgt bovendien voor heel wat welvaart en alsook voor heel wat uitstraling van de stad. Een goed draaiende lokale middenstand versterkt ook de band met de inwoners en verhoogt de geborgenheid en het thuisgevoel.

Het Vlaams Belang Leuven steunt ten volle de Leuvense handelaars in hun verzet tegen de komst van het grootste mega winkelcentrum in de Benelux, met name Uplace in Machelen.

Het is voor Vlaams Belang Leuven dan ook onbegrijpelijk dat de voorzitter van Open VLD Leuven, Lorin Parys, de drijvende motor is achter het megalomane project Uplace. Waar is de tijd dat de Leuvense liberalen voor 200% achter de middenstand stonden en zij de middenstand in de Leuvense binnenstad volop steunden.

Men moet geen helderziende zijn om vast te stellen dat een dergelijk mega winkelcomplex op 20 km afstand van Leuven nefaste gevolgen zal hebben voor de kleinhandel in Leuven. Maar ook de ketens in Leuven zullen het stadscentrum de rug toekeren en naar Uplace vertrekken. Het aantal kooplustigen in Leuven zal ongetwijfeld dalen. Met een teloorgang van de lokale middenstand, leegstand en verloedering tot gevolg. Het volstaat om de gevolgen van de bouw van een mega winkelcentrum aan de rand van Sint-Niklaas onder ogen te zien en de gevolgen hiervan in het stadscentrum van Sint-Niklaas vast te stellen. Daarnaast is er ook nog de problematiek van de lokale tewerkstelling en het verlies van honderden jobs. Tegen een dergelijke teloorgang zal het Vlaams Belang zich met hand en tand verzetten.

QV Wijnhandel Tienen