Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  06 Sep 2012
De Vragende Partij (VRT De Redactie) : woonbeleid in Leuven

Vraag van De Vragende Partij (VRT De Redactie) : voorstel dat er een woonbeleid wordt gevoerd waarbij jonge gezinnen de stad niet moeten ontvluchten op zoek naar een betaalbare woning.

Reactie Vlaams Belang Leuven :

De problemen in Leuven mbt huisvesting kunnen niet meer opgelost worden door beperkte aanpassingen. Ingrijpende en structurele maatregelen zijn nodig.

- Huursubsidies aan kandidaat-huurders, zowel i/d sociale als de private huursector

- Stadsgronden worden aan schattingsprijs verkocht aan Vlaamse gezinnen-kandidaat-bouwers met een beperkt inkomen.

- Betere communicatie rond het verlenen v/e huurwaarborg

- Verhoogde inspanningen voor bijkomende kinderopvang en het wegwerken v/d wachtlijsten

QV Wijnhandel Tienen