Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  25 Jun 2012
De waanzinnig hoge kostprijs van de herinrichting van het Fochplein

De herinrichting van het Fochplein (recent herdoopt in Rector Pieter De Somerplein) heeft in de afgelopen periode al tot veel discussie geleid. Het Vlaams Belang Leuven heeft de hele herinrichting steeds zeer kritisch bekeken. Al was het maar vanwege het feit dat de Leuvense belastingbetaler zowat 6,3 miljoen euro of zowat 252 miljoen oude franken heeft betaald. Ook heeft het hele bouwproces veel te lang geduurd, waardoor de lokale middenstand niet 1 jaar maar 2 jaar op een bouwwerf heeft gezeten. Recent is dan nog gebleken dat de afwerking met de glaspartijen opnieuw is vertraagd. Hierdoor werd de officiële opening van 9 juni verdaagd naar 15 september. Gedurende de zomerperiode zal het plein er dus onafgewerkt bijliggen.

Sinds kort is de uitbating van de ondergrondse fietsenstalling toegewezen. Het bedrijf Apcoa gaat dit doen voor een bedrag van 40.283 euro per maand of zowat 483.400 euro per jaar. Bijna een half miljoen euro (of 20 miljoen oude franken) voor de uitbating van een fietsenstalling. Moet er nog zand zijn?

QV Wijnhandel Tienen