Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  27 Mar 2020
Voorstel sluiting nachtwinkels
Vlaams Belang legt voorstel van beslissing aan de gemeenteraad voor om de nachtwinkels op het Leuvens grondgebied te sluiten.

Op een moment dat de corona-crisis ook op het Leuvense grondgebied steeds harder toeslaat, zijn halve maatregelen een maat voor niets. Vandaar het voorstel van gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts om over te gaan tot de volledige sluiting van alle nachtwinkels op het Leuvens grondgebied. De reden daartoe is eenvoudig: het gaat om niet-levensnoodzakelijke winkels.

Met de sluiting van alle horeca-zaken verwacht men immers dat er nu ‘s avonds laat voornamelijk drank zal worden gekocht om thuis in groepjes te consumeren. Dergelijke samenkomsten kunnen zorgen voor een verlenging of zelfs een verergering van de coronacrisis. De boodschap van gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts is boodschap is: "Alle halve maatregelen – zoals het sluiten van nachtwinkels vanaf 22u00 – moeten nu wijken voor volledige en slagkrachtige maatregelen”

Merkwaardig genoeg blijven echter een aantal uitzonderingen op de afgekondigde maatregelen van de overheid bestaan. Zo blijven bv. nachtwinkels tot 22u00 zaken doen. Het Vlaams Belang vraagt om deze uitzonderingen in te trekken. De burgemeester is perfect in staat om een politieverordening uit te vaardigen die de sluiting van de nachtwinkels beveelt en dit al zeker tot 5 april aanstaande. Indien de overheid de huidige quarantaine maatregelen verlengd spreekt het voor zich dat ook de nachtwinkels gesloten blijven.

Nachtwinkels beantwoorden vooral aan een niet-essentiële vraag rond alcohol en tabak. Het is niet de bedoeling deze producten te verbieden, maar wie deze producten ‘s avonds laat gaat kopen doet dit vaak met het doel om geïmproviseerde feestplannen in te vullen. Dit soort lockdownfeestjes moeten we nu net zien te voorkomen.

Bovendien is er vastgesteld dat eigenaars en uitbaters van nachtwinkels in de afgelopen dagen veelvuldig grote voorraden aan wel-essentiële zaken op in supermarkten gekocht hebben om ze vervolgens aan veel duurdere prijzen te verkopen in hun eigen zaak. Net nu zoveel mensen – onnodig – hamsteren, zet dit een onnodige druk op de logistieke bevoorradingsketen die reeds zijn overbelast, waardoor er tijdelijk lege rekken ontstaan.

Bovendien kunnen nachtwinkels een plek zijn waar – inmiddels verboden – samenscholingen plaatsvinden. Allemaal zaken die onnodige risico's inhouden en die in deze tijden van beperkte contacten niet gewenst zijn.

Het voorstel van beslissing luidt als volgt “De gemeenteraad beslist tot onmiddellijke sluiting van de nachtwinkels op Leuvens grondgebied en geeft daartoe de opdracht aan de burgemeester om de sluiting van de nachtwinkels op Leuvens grondgebied af te kondigen zolang de corona-maatregelen van de overheid van kracht zijn.”
QV Wijnhandel Tienen