Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  07 Mar 2009
Het Leuvens stadsbestuur heeft het dossier "Cargill" ook eindelijk ontdekt! En hoe!

De stad presteert het sedert 05/03/2009 ook een verwijzing op zijn stedelijke website te plaatsen naar het openbaar Publieke inspraak milieueffectenrapport (MER) dat … reeds afgesloten werd op 21/02/2009 !!!

Nu het inspraakkalf al meer dan twee weken verdronken is en ALLEEN Vlaams Belang de belangen van de inwoners van de Leuvense deelgemeente Wijgmaal in deze zaak verdedigde schiet nu ook de dienst Milieubeleid van de stad Leuven na interpellatie door datzelfde Vlaams Belang tijdens de voorbije Leuvense gemeenteraad van 16/02 in actie.

Hoeveel men van de huidige situatie op de hoogte blijkt te zijn moge blijken uit het feit dat de stad nu nog steeds de inwoners van de betrokken deelgemeente Wijgmaal voor ogen houdt dat er nog inspraakmogelijkheid is m.b.t het zgz. nog lopende MER-rapport en dit terwijl dat dus reeds afgesloten werd op 21 februari ll. Je moet dus niet vragen in hoeverre men zich daar langs het Professor Van Overstraetenplein betrokken voelt met de belangen van de Wijgmalenaars! Het MER-onderzoek verward men met het ondertussen gestarte onderzoek via een GRUP, onderzoek waarbij het nog maar om punten en komma’s gaat. Om het vege politieke gezicht als nog te redden heeft men zelfs de aankondiging op de stadswebsite GEANTIDATEERD als zou deze oproep tot inspraak reeds ingevoerd zijn op… 13-01-2009.

Op de gemeenteraad van 16/02 (een maand later dus) viel het schepencollege nog uit de lucht. Het onderzoek was niet van gemeentelijk belang omdat het een MER-onderzoek op het grondgebied van Herent betrof. Nu zou er wel plotsklaps eensklaps reeds een aankondiging door de stad geplaatst zijn op 13 januari die er twee dagen geleden op 5/3 nog niet eens opstond!!!!

Ge moet maar durven…

Vlaams geld in Vlaamse handen