Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  19 Sep 2012
De Vragende Partij (VRT De Redactie) : verminderen v/h aantal bussen in de binnenstad

Vraag van De Vragende Partij (VRT De Redactie): voorstel om minder bussen door de binnenstad te laten rijden en dat alleen de stadsbussen dat nog zouden kunnen doen. De andere lijnen van de omliggende steden kunnen dan via de ring UZG bedienen.

Reactie Vlaams Belang Leuven:

Het Leuvens stadsbestuur heeft van de heraanleg van het voormalige Fochplein geen gebruik gemaakt om de 1.400 bussen die dagelijks door het historische centrum rijden, af te bouwen. Buslijnen van omliggende steden en gemeenten die in het centrum niet hoeven te zijn dienen over de Leuvense ring te rijden (in 2 richtingen). Als het stadsbestuur een ernstig milieubeleid wil voeren, moet ze kiezen voor hybride of elektrisch aangedreven pendelbussen tussen het Martelarenplein en het stadscentrum.

Vlaams geld in Vlaamse handen