Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  01 Jul 2011
Woonwagenpark : integratiepoging met engelengeduld of machteloos toezien op onwil?

Ooit droomde het Leuvens stadsbestuur dat de omkadering van de Leuvense Roma-zigeuners op een eigen woonwagenpark aan de Dijlelaan op termijn ook hun integratie binnen de lokale samenleving zou meebrengen. Wij zijn ervan overtuigd dat momenteel niet alleen de Vlaams Belang fractie, maar steeds meer leden van de meerderheid – al durven ze dat nog niet openlijk zeggen - zich de vraag stellen: waar zijn we hier eigenlijk mee bezig?

Het leven zoals het is?

Gemeenteraadslid Noël Coninx volgde het dossier op en kwam ondermeer tot onderstaand overzicht van feiten op het woonwagenpark:

  • Openstaande rekeningen en huurachterstallen werden door de huurders op het woonwagenpark niet betaald en zullen ook niet meer betaald geraken.
  • De sanitaire voorzieningen van de staanplaatsen werden door de gebruikers vakkundig vernield en er werd zelfs geen regulier bedrijf bereid gevonden om de herstellingen ter plaatse uit te voeren.
  • Individuele watertoevoer wordt afgesloten, aangezien men nalaat te betalen voor het verbruik en er ook geen zinnig afbetalingsplan kan worden uitgewerkt.
  • Er werden al ongelooflijke inspanningen geleverd om de kinderen naar school te krijgen, maar na al die jaren legt nog de helft de schoolplicht ongestoord naast zich neer.

Het lijkt wel een scenario voor een TV-uitzending “het leven zoals het is”.

Het zoveelste politiereglement

Tijdens de gemeenteraad van maart jl. werd dus maar een nieuw huishoudelijk reglement als politiereglement goedgekeurd, met de bedoeling om een hogere afdwingbaarheid van de afspraken te bereiken en desgevallend met sancties te kunnen optreden.

Helaas getuigt ook dit reglement weer van veel woordkracht maar weinig daadkracht tegen de onwil van de bewoners van het woonwagenpark om zich te schikken naar de opgelegde normen en voorwaarden.

Kortom, met dit politiereglement als stok achter de deur, zelfs na vertaling in het Frans en na toelichting aan iedere standplaatshouder afzonderlijk, zal de situatie er op dit terrein niet op verbeteren. Weer een mooi voorbeeld hoe een integratieproject dat handenvol geld kost en engelengeduld van personeel vergt tot mislukken gedoemd is.
Vlaams geld in Vlaamse handen