Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  08 Mar 2010
Waar gaat uw belastinggeld in Leuven naartoe?

WAAR GAAT UW BELASTINGGELD IN LEUVEN NAARTOE?

U heeft zich ongetwijfeld al wel eens afgevraagd waar al uw belastinggeld naartoe gaat. Op basis van de definitieve cijfers voor het jaar 2008 is uw belastinggeld als volgt gebruikt voor het beleid van het Leuvens stadsbestuur. Onderstaande beperkte lijst geeft u meteen een overzicht van de voornaamste kosten per inwoner. Op 1/1/2008 telde Leuven 92.704 inwoners.

Vlaams Belang heeft altijd gezegd dat het Leuvens stadsbestuur een grote geldhonger heeft. De vraag is: wat krijgt u terug voor uw belastinggeld? Is de dienstverlening van de stad diegene die u verwacht? Beheert het SP.a-CD&V college uw belastinggeld als een goede huisvader? Of wordt het belastinggeld uitgegeven aan megalomane projecten?

Verdeling Euro per inwoner
Algemeen bestuur 239
Politie 189
Brandweer 109
Stedelijk Onderwijs 96
Cultuur 252
Sociale hulp, waarvan 215
Werkingstoelage OCMW 143
Stadsreiniging 156
Personeelsuitgaven 619
Schulduitgaven 245
Retributies (parkeergeld, afvalzakken) 217
Belastingen, waarvan 758
Aandeel in de Pers Belast 337
Aandeel Onroer. Voorheffing 372
Leninglast per inwoner 221
Vlaams geld in Vlaamse handen