Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  03 Jul 2015
Vlaams Belang vraagt aan de stad om Leeuwenvlag aan te bieden aan inwoners

PERSBERICHT VLAAMS BELANG LEUVEN

VLAAMS BELANG LEUVEN LANCEERT 11 JULI VOORSTEL

STAD DIENT AAN INWONERS VLAAMSE LEEUWENVLAGGEN AAN TE BIEDEN.

Naar aanleiding van 11 juli wil Vlaams Belang Leuven de Vlaams geëngageerde Leuvenaar nadrukkelijker betrekken bij de viering van de Vlaamse feestdag. Het uithangen van een Vlaamse leeuwenvlag zou volgens gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts die betrokkenheid kunnen verhogen. Daarom stelt het Vlaams Belang voor dat het stadsbestuur in het kader van 11 juli aan iedere Leuvenaar die er om vraagt een Vlaamse leeuwenvlag aanbiedt. Daarnaast moet het stadsbestuur er voor zorgen dat er aan alle openbare gebouwen van de stad maximaal bevlagd wordt op 11 juli.

“Ik ga er van uit dat ons voorstel om een leeuwenvlag aan te bieden met enthousiasme zal onthaald worden door het stadsbestuur en dus ook zal uitgevoerd worden. Het sluit trouwens perfect aan bij het Vlaams Belang verkiezingsprogramma waarbij werd voorgesteld om aan iedere nieuwe inwoner van onze stad een leeuwenvlag te schenken. Voorlopig is daar helaas nog niks van in huis gekomen, maar misschien kan dit voorstel een eerste stap zijn. En moest het stadsbestuur onverhoopt niet aan de nodige vlaggen geraken, dan kan de Leuvense Vlaams Belang afdeling het stadsbestuur wel tijdelijk uit de nood helpen met Vlaamse leeuwvlaggen”, aldus gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts.


Hagen Goyvaerts
Gemeenteraadslid
Vlaams geld in Vlaamse handen