Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  02 Jun 2015
Komen de gekleurde glaspanelen terug?

Naar aanleiding van de budgetbespreking ondervroeg gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts de schepen van Cultuur (Denise Vandevoort (Sp.a)) over de gekleurde glaspanelen van kunstenaar Daniël Buren omdat die panelen al jaren staan te verkommeren in het stadsmagazijn.

Ter herinnering. In 2004 kocht de stad voor een bedrag van € 200.000,00 (!) een aantal gekleurde glaspanelen aan van kunstenaar Daniël Buren. Onder de noemer “Le Jardin Imaginaire” werden de panelen opgesteld in het stadspark. Het duurde niet lang of de panelen werden een doelwit van vandalen. De glazen panelen werden stukgeslagen of bewerkt met graffiti. Ook de constructie bleek niet echt weersbestendig te zijn en ook de degelijkheid van de cosntructie liet te wensen over. De glaspanelen werden al gauw een echte schandvlek in het stadspark waardoor het stadsbestuur uit schaamte de panelen wegnam en in het stadsmagazijn opsloeg.

Het college geraakte dan ook binnen de kortste keren in een rechtszaak verwikkeld met de kunstenaar. Anno 2015 blijkt die rechtszaak zonder te voorwerp te zijn geworden want de klagende partij (een vzw-tje die de artistieke rechten van de kunstenaar verdedigde) is ontbonden en bestaat als dusdanig niet meer.

Bijgevolg is de hamvraag: wat gaat het stadsbestuur met die glaspanelen aanvangen? Gaat ze geld en tijd besteden aan het herstellen van die glaspanelen? En zoja, komen ze terug in het openbaar domein? Of zijn de panelen inmiddels toch rijp voor de schroothoop en is het bijgevolg een nutteloze investering geweest? Het antwoord van de schepen was dan ook nietszeggend: we hebben nog geen geld voorzien en we weten ook nog niet wat we met die panelen gaan doen.

Voila, zo gaat dat. We zijn 10 jaar verder en de belastingbetaler heeft € 200.000,00 betaald voor kunst en culutuur die in een magazijn staat te verkommeren. Mooie cultuur is dat.

Hagen Goyvaerts

Vlaams geld in Vlaamse handen