Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  24 Jun 2011
Leuven blijft een pretpark voor inbrekers

Leuven blijft een pretpark voor inbrekers

Hoezo dalende criminaliteit?

Onlangs werden de criminaliteitscijfers 2010 van politiezone Leuven bekendgemaakt. Zoals steeds zijn we op onze hoede voor het zwaaien van de loftrompet vanuit het stadsbestuur in de stijl van “ de criminaliteitscijfers dalen” of “ Leuven is een veilige stad” Wie de criminaliteitscijfers van bepaalde categorieën nader bestudeert komt tot andere conclusies.

Zo blijvend de inbraken in woongelegenheden wel degelijk een pijnpunt. Waar er in 2007 nog 487 inbraken werden geregistreerd, werden in 2010 zowat 551 inbraken vastgesteld. Een stijging met 13%. Vooral de inbraak in appartementen, studio’s en kamers blijft met meer dan 10 gevallen per week zorgen baren. Daar is een stijging te noteren van ongeveer 50 % tussen 2009 en 2010.

Ook de inbraken in bedrijven, scholen, horecazaken en winkels neemt hand over hand toe. Waar er in 2007 nog 347 inbraken werden geregistreerd, werden er in 2010 zowat 455 inbraken vastgesteld. Een stijging met 30%.

Vooral de inbraak in horecazaken blijft in stijgende lijn met een toename van 50% tussen 2009 en 2010.

We zijn niet gelukkig met deze toename van criminaliteit want iedere inbraak brengt ellende met zich mee. We kunnen toch wel stellen dat Leuven een pretpark blijft voor inbrekers. De laatste weken was er dan ook een nieuwe plaag van inbraken en geweldplegingen in de Leuvense binnenstad.

Veiligheid: onze prioriteit

 
2007 2010 Toename
Inbraak in woongelegenheden 487 551 +13 %
Inbraak bedrijven, scholen, horeca en winkels 347 455 + 30 %
2009 2010 Toename
Inbraken appartementen, studio’s en kamers 177 271 + 50 %
Inbraken horecazaken 55 82 + 50 %
Het Vlaams Belang wil dat de overheid kordaat optreedt tegen alle vormen van criminaliteit. Streng maar rechtvaardig. Er moet ook meer politie op straat want een zichtbare politie is nog altijd de beste vorm van misdaadpreventie. Het Vlaams Belang is voorstander van een nultolerantie tegen criminaliteit. Waar zogenaamde kleine misdrijven worden gedoogd, zal snel een sfeer van wetteloosheid ontstaan die leidt naar zwaardere criminaliteit. Daarom moet de politie ingrijpen tegen diefstal, vandalisme, drughandel, geweldsfeiten en uitgangsgerelateerde overlast. Iedere burger heeft recht op veiligheid. Een leefbare stad is in de eerste plaats een veilige stad.

QV Wijnhandel Tienen