Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  26 Nov 2010
Gebroken belofte: geen 1.000 woningen in 2012

Vanuit welke richting je ook in Leuven toekomt, overal schieten de bouwwerven als paddenstoelen uit de grond. Overal zie je bouwvakkers en bouwkranen. In die mate zelfs dat vele Leuvenaars zich beginnen af te vragen of het Leuvens stadsbestuur verworden is tot projectontwikkelaar. Vele van die bouwwerven bevatten immers geen wooneenheden. Het zijn uitsluitend kantoorgebouwen en gebouwen voor allerhande dienstverlening. En als het om wooneenheden gaat dan zijn de prijzen nagenoeg onbetaalbaar voor mensen met een modaal inkomen.

Dure eed in 2007

Nochtans heeft het Leuvens stadsbestuur onder leiding van Louis Tobback bij haar aantreden in 2007 een dure eed gezworen. Er zou prioriteit gegeven worden aan het realiseren van 1.000 betaalbare woningen waaronder 400 sociale woningen.

Anno september 2010 moet het college toegeven dat die belofte te hoog gegrepen was. Bijgevolg zullen van de 1.000 betaalbare woningen in 2012 slechts een fractie klaar zijn.

De oorzaken? Er is te weinig geld vrijgemaakt voor sociale woningen (Hallo? Vlaams minister van Wonen Freya Vanden Bossche (Sp.a) ). Er is te laat begonnen met de voorbereiding van de bouwdossiers (Hallo? Leuvens schepen van Huisvesting Jaak Brepoels (Sp.a)) en vele bouwdossiers geraken niet tijdig door de administratieve mallemolen (u weet wel, veel regeltjes en papierwerk). Allemaal elementen waaraan iemand die een betaalbare woning wil kopen of die op een sociale woning wacht geen boodschap heeft. Bovendien leidt deze toestand tot alsmaar grotere wachtlijsten en alsmaar langere wachttijden.

Stadsbestuur moet een tandje bijsteken

Er is dus maar één conclusie mogelijk: het beleid inzake betaalbare- en sociale woningen heeft gefaald. Vlaams Belang vraagt dan ook met aandrang dat het stadsbestuur alsnog een tandje bijsteekt en met absolute prioriteit de achterstand inzake betaalbare – en sociale woningen probeert weg te werken. Belofte maakt immers schuld.

Wonen in Leuven in cijfers

Aantal sociale woningen van Dijledal 3.128 woningen
Wachtlijst voor een sociale woning 2.550 dossiers
Wachttijd voor een sociale gezinswoning 8 jaar
Wachttijd voor een sociaal appartement 4 jaar
Wachtlijst voor een betaalbare woning 1.140 dossiers
QV Wijnhandel Tienen