Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  15 Mar 2010
Leuvens sponsort zijn islamisering via ... geboortepremies

LEUVEN SPONSORT ZIJN ISLAMISERING VIA … GEBOORTEPREMIES

Uit recente cijfers van de Studiedienst Stadsobservatie, waarin voor het eerst rekening wordt gehouden met de allochtonen met Belgisch paspoort, blijkt dat momenteel al 26,3% van de Leuvense bevolking van vreemde origine is. Het is ook een bekend gegeven dat deze groep mensen vaak sterk vertegenwoordigd is in de officiële groep met de laagste inkomens.

De stedelijke dienst Welzijn voorziet een bijkomende geboorte- of adoptiepremie voor haar inwoners die beantwoorden aan vooraf bepaalde inkomenscriteria.

Bij inzage van de door het stadsbestuur goedgekeurde dossiers tussen 23/01/2009 en 13/11/2009 ontdekte gemeenteraadslid Noël Coninx volgende objectieve gegevens:

  • 170 aanvragen werden tijdens deze periode in aanmerking genomen voor de betoelaging. Hiervan gingen 29 premies naar rechthebbenden met een inlandse naam. De overige toewijzingen gebeurden aan mensen van vreemde afkomst.
  • Het totale uitgekeerde bedrag over hogergenoemde periode bedroeg 30.556 €. Hiervan ging 5.177 € naar Vlaamse gezinnen. De overige 25.379 € gingen naar gezinnen van buitenlandse herkomst.

Toch wel een erg scheefgetrokken situatie uitgaande van het gegeven dat die 26,3% geniet van 83% van het toegekende premiebudget, terwijl slechts 17% wordt uitgekeerd aan mensen met inheemse wortels!

Zijn er dan zo weinig Leuvenaars met een laag inkomen of kunnen allochtonen meer dan Vlaamse behoeftigen rekenen op een horde integratiewerkers om hen te begeleiden naar de subsidiepot?

QV Wijnhandel Tienen