Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  29 Aug 2012
De Vragende Partij (VRT De Redactie) : vraag over fietsparkings in Leuven

Vraag van De Vragende Partij (VRT De Redactie) : ik stel voor dat er voldoende gratis fietsparkings komen in alle straten en op alle pleinen in Leuven, zodat je altijd binnen een straal van 200 m je fiets veilig en reglementair kan achterlaten.

Reactie Vlaams Belang Leuven :

VB Leuven is voorstander van bijkomende fietsenstallingen maar dat mag niet langer ten koste gaan van het wegnemen van bovengrondse autoparkeerplaatsen. Een fietsvriendelijk beleid mag niet uitmonden in een anti-autobeleid. Het voorstel alle straten en pleinen te voorzien van fietsparkings is praktisch niet haalbaar, evenmin een actieradius van 200 m.. Een betere aanduiding van de fietsparkings is wel nodig en fietswrakken moeten sneller uit de fietsparkings verwijderd worden.

Vlaams geld in Vlaamse handen